logo

"Bylgja deg rekke.
Drege deg unda.
Nede i djupet.
Du er bylgja Unda."

Latinsk tekst ved Fiona Frewert, Faun
til norsk ved Knut J. Nerhus

PAGAN NATURE


"Mjuk Morgon" 1975,  Knut J. Nerhus


Huginn og Muninn
Mentale krefter:
hugen og minnet el.
den dragande og den skuvande kraft, Dragnaden og Lagnaden


Geri og Freki
(den handlekraftige og den freidig)


Hela = gamle Hel


"Froskenes Aftensang"
av
La Dame Blanch
Barzaz Breiz, Bretagne:

"Det finst 3 månar og 3 verdsdelar,
fulle av småe born som ler,
skinande blomar og gullfrukter,
3 fødslar og 3 avslutningar,
for mennesket som for eiketreet."


Venus frå
Brassempouy
25 000 år fvt.

Kva var natursynet i heidensk tid? Sjølvsagt var det forskjel på folk før som no, nokre var meir spirituelle enn andre. Dei spirituelle hadde kontakt med åndene i naturen. Naturen var nok i større grad heilag enn kva den jamt over er i dag. Naturen var levande, alt frå stokk til stein. I seinare tid har dette natursynet fått ein renesanse gjennom større respekt for naturfolk/urfolk, større religionsfridom, ny forsking, økosofien og Gaiateorien.

Samstundes er naturen under eit tyngre press enn nokon gong før. Presset kjem frå folketilvekst, rotløysa, materialisme, storindustri, multinasjonale selskap og eit stendig aukande forbruk med dertil høyrande miljøproblem.
Grøne motkrefter må til, men utan eit solid fundament, kan det vera vanskeleg å sjå «skogen for berre tre». "Dei Gamle Fjell i Syningom" er eit slikt fundament.
Vantru vener ropar varsku,  ventar på velvilje og varme.

Blåsylv ← Blåfjell

Informasjon henta fram frå gløymeboki. Skattar funne bak den sjuande blåne.

Flag Counter